YOUTHSPORT

cropped-YouthSport-LOGO-1-WEB1.jpgA PROJEKT

A sportlétesítmények és sportklubok, ha megfelelő módon szervezettek, nagymértékben hozzájárulnak mind a fiatalok szakmai és szociális fejlődéséhez, mind a helyi közösségek szerveződéséhez.
A Youthsport egy olyan nemzetközi kezdeményezés, amely a sport össztársadalmi értékét hangsúlyozza, és egy újszerű vezetési modellt és szemléletmódot ajánl a sport területén vállalkozó fiataloknak. Ennek segítségével a sportklubok tökéletesíteni tudják közösségi szolgáltatásaikat, és megerősítik társadalmi szerepüket a helyi közösség életében.

E szemléletmód átadására egy újszerű képzés keretében kerül sor. A képzés során megszerzett készségek elismertetése egy, az Europass útlevél mintájára megszülető „Fiatal, szociális szemléletű sportvállalkozók útlevele” dokumentummal történik.

A projekt célcsoportja 18 és 30 év közötti fiatal európai polgárok, akik osztoznak a sport iránti szeretetben, és érdeklődést mutatnak a vállalkozói készségek megszerzése iránt.
A YOUTHSPORT tananyag elsődlegesen a szociális vállalkozások működtetéséhez szükséges készségek és ismeretek megszerzésére irányul. A vállalkozási és üzletvezetései tananyagot kiegészítik társadalomismereti alapfogalmak, melyek szükségesek az újszerű szociális vállalkozások elindításához, működtetéséhez. Ezen vállalkozások a helyi közösség szükségleteire válaszolnak, és helyi közösség javát tartják elsődlegesen szem előtt.

A YOUTHSPORT projektet az Európai Bizottság Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje elnevezésű Erasmus+ programja támogatja, és négy ország: Olaszország, Anglia, Törökország és Románia partnerségi együttműködésében valósul meg.

A projekt fő célja egy egyedi és újszerű képzési anyag kidolgozása és kivitelezése, sportoló és sportkedvelő fiatalok vállalkozói kulcskompetenciáinak fejlesztése céljából.
Az Európában egyedi képzési anyag a szociális gazdaság és a sport-menedzsment elveit egyesíti.